top of page
atelier 2021_edited.jpg

 Art by Lingg

      

“Herinnering voor de toekomst”

Creativiteit stond en staat hoog in het vaandel. 
Na vele jaren lessen te hebben gevolgd bij de vrije academie, is ze vol voor het schilderen gegaan. 

Sandra haar passie is schilderen en ze werkt voornamelijk met acrylverf op canvas of linnen. Haar werk is een uiting van wat ze om haar heen ziet, vertaalt op haar eigen creatieve en intuïtieve manier van schilderen. Ze werkt met paletmes, kwast en andere hulpmiddelen, waarmee ze  haar schilderijen, vaak kleurrijk, tot mooie kunstwerken maakt. Wanneer ze het witte doek uitpakt en plaatst op haar schildersezel, weet ze niet exact wat het zal gaan worden. Het dagelijks leven, de uitjes, de vakanties zijn de leidraad en inspiratie voor haar schilderkunst.

Haar schilderijen zijn verhalen, die ons kunnen helpen om, om te gaan met de vele aspecten van het leven, om beslissingen te nemen en onze gevoelens te uiten. De liefde voor de natuur, de liefde voor herinneringen, de liefde voor de toekomst verbindt ons, jong en oud. Haar schilderijen brengen deze liefde voor de wereld, voor de natuur naar buiten, een gevisualiseerde herinnering voor de toekomst. 

Indien u interesse heeft wordt u bijzonder gastvrij ontvangen in haar studio.“Memory for the future”


Creativity was and is highly valued.

After many years of taking lessons at the free academy, she love to paint all day long.


Sandra's passion is painting and she mainly works with acrylic paint on canvas or linen. Her work is an expression of what she sees around her, translated in her own creative and intuitive way of painting. She works with a palette knife, brush and other tools, with which she turns her paintings, often colorful, into beautiful works of art. When she unpacks the white canvas and places it on her easel, she doesn't know exactly what it will become. Daily life, outings and holidays are the guideline and inspiration for her painting.

Her paintings are stories that can help us deal with the many aspects of life, make decisions and express our feelings. The love for nature, the love for memories, the love for the future connects us, young and old. Her paintings convey this love for the world, for nature, a visualized memory for the future.

Art by Lingg schilderkunst: Over
Art by Lingg schilderkunst: Over
254950801_2018882791598294_1230087043148326999_n.jpg

“Liefdevol”

Verbinding in het leven en in de natuur
Soms schept het verwarring of zorgt voor structuur
Kijk om je heen en open je ogen
Verbindingen uiten zich in ons verbeeldingsvermogen
De aarde en de lucht zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden
De zon, het water en het vuur kunnen dit als geheel afronden
Om ons heen verbinden zichtbare en onzichtbare elementen
Bewust en onbewust bouwen wij ons leven op deze fundamenten
Een bos wat plaats moet maken voor een huis en vergaat door de tijd
Slechts een zaadje en wat aarde zorgt in die muur voor een waar bloementapijt
Twee mensen worden verliefd en gaan samen verder door het leven
Familie, vrienden en kennissen zullen hen omgeven
Verbinding tussen een man een vrouw en hun kind
Een onzichtbare navelstreng die hen eeuwig verbindt
Een liefdespaar met een bloemenboeket
Staande voor het altaar gelovig in hun gebed
Een kist overdekt met bloemenpracht
Het verdriet verbindt de geliefden in deze onmacht
Verbindingen in het dagelijks leven en in het heelal
Verbindingen vol liefde vinden we overal

“Loving”
Connection in life and in nature
Sometimes it creates confusion or provides structure
Look around you and open your eyes
Connections express themselves in our imagination
The earth and the sky are inextricably linked
The sun, the water and the fire can complete this as a whole
Visible and invisible elements connect around us
Consciously and unconsciously we build our lives on these foundations
A forest that has to make way for a house and decays through time
Only a seed and some earth creates a wall in that wall true flower carpet
Two people fall in love and continue through life together
Family, friends and acquaintances will surround them
Connection between a man a woman and their child
An invisible umbilical cord that connects them eternally
A loving couple with a bouquet of flowers
Standing before the altar believing in their prayer
A coffin covered with beautiful flowers
Grief connects the lovers in this impotence
Connections in daily life and in the universe
We find connections full of love everywhere

Art by Lingg schilderkunst: Afbeelding

Experience

In recent years I have been able to experience many new, beautiful experiences.

Exhibition of Volop Art Deurne where each artist manned his own stand for 6 weeks. 2021
Exhibition Popup in Heusden 2022
Exhibition MAD Barcelona 2022
Exhibition ArtFair Brussels Monat Gallery 2022

Exhibition Galeria Azur Berlin 2023 Session 01 3 Feb-5 Mar

Session 03 28 Arpril-28 May

Exhibition Monat Gallery Art Fair Monaco aug.2023

Exhibition Moonshadows Monat Madrid

nov.- dec.2023

Art by Lingg schilderkunst: Tekst
18047107270423075.jpg

Bezoek op afspraak

Visit by appointment

Art by Lingg schilderkunst: Openingstijden
17963304043540861.jpg

Contact

At Art by Lingg we are happy to exceed your expectations. Do you have questions, comments or special requests? We'd love to hear from you, so don't hesitate to get in touch today.


Bij Art by Lingg overtreffen we graag jouw verwachtingen. Heb je vragen, opmerkingen of speciale verzoeken? We horen graag van je, dus aarzel niet om vandaag nog contact met ons op te nemen.

artbylingg@gmail.com 

alexandra.lingg@gmail.com

online: ARTSY and ARTSPER

Instagram

Facebook

Linkedin

Nationaal Atelier 

  • Facebook

Bedankt voor de inzending!

Art by Lingg schilderkunst: Contact
bottom of page