top of page
17881150160456128.jpg

 Art by Lingg

      

“Herinnering voor de toekomst”

Creativiteit stond en staat hoog in het vaandel.
Na vele jaren lessen te hebben gevolgd bij de vrije academie, is ze vol voor het schilderen gegaan. 

Sandra haar passie is schilderen en ze werkt voornamelijk met acrylverf op canvas of linnen. Haar werk is een uiting van wat ze om haar heen ziet, vertaalt op haar eigen creatieve en intuïtieve manier van schilderen. Ze werkt met paletmes, kwast en andere hulpmiddelen, waarmee ze  haar schilderijen, vaak kleurrijk, tot mooie kunstwerken maakt. Wanneer ze het witte doek uitpakt en plaatst op haar schildersezel, weet ze niet exact wat het zal gaan worden. Het dagelijks leven, de uitjes, de vakanties zijn de leidraad en inspiratie voor haar schilderkunst.

Haar schilderijen zijn verhalen, die ons kunnen helpen om, om te gaan met de vele aspecten van het leven, om beslissingen te nemen en onze gevoelens te uiten. De liefde voor de natuur, de liefde voor herinneringen, de liefde voor de toekomst verbindt ons, jong en oud. Haar schilderijen brengen deze liefde voor de wereld, voor de natuur naar buiten, een gevisualiseerde herinnering voor de toekomst. 

Indien u interesse heeft wordt u bijzonder gastvrij ontvangen in haar studio.“Memory for the future”

Creativity was and is highly valued.
After many years of taking lessons at the free academy, she love to paint all day long.

Sandra's passion is painting and she mainly works with acrylic paint on canvas or linen. Her work is an expression of what she sees around her, translated in her own creative and intuitive way of painting. She works with a palette knife, brush and other tools, with which she turns her paintings, often colorful, into beautiful works of art. When she unpacks the white canvas and places it on her easel, she doesn't know exactly what it will become. Daily life, outings and holidays are the guideline and inspiration for her painting.

Her paintings are stories that can help us deal with the many aspects of life, make decisions and express our feelings. The love for nature, the love for memories, the love for the future connects us, young and old. Her paintings convey this love for the world, for nature, a visualized memory for the future.

Art by Lingg schilderkunst: Over
176471984_1867089670110941_3981489413490764346_n.jpg

Art by Lingg

Schilderijen / Paintings

Welcome to Art by Lingg


On this website are listed some of my paintings.

Drawing and painting has always brought me great pleasure and relaxation.
Since 2002 I have followed lessons at the free art academy. Those were the relaxing hours, next to my work and the children. Now that I have more free time, I can paint to my heart's content.

I started posting paintings on Instagram, Facebook and LinkedIn since several years.

With this I wish you enjoy watching and if you are interested to buy a painting or visiting me, please contact me.

You're welcome.


Loving painters greeting,

Sandra Lingg

World wide shipping possible

Art by Lingg schilderkunst: Welkom
Art by Lingg schilderkunst: Over

“Liefdevol”

Verbinding in het leven en in de natuur
Soms schept het verwarring of zorgt voor structuur
Kijk om je heen en open je ogen
Verbindingen uiten zich in ons verbeeldingsvermogen
De aarde en de lucht zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden
De zon, het water en het vuur kunnen dit als geheel afronden
Om ons heen verbinden zichtbare en onzichtbare elementen
Bewust en onbewust bouwen wij ons leven op deze fundamenten
Een bos wat plaats moet maken voor een huis en vergaat door de tijd
Slechts een zaadje en wat aarde zorgt in die muur voor een waar bloementapijt
Twee mensen worden verliefd en gaan samen verder door het leven
Familie, vrienden en kennissen zullen hen omgeven
Verbinding tussen een man een vrouw en hun kind
Een onzichtbare navelstreng die hen eeuwig verbindt
Een liefdespaar met een bloemenboeket
Staande voor het altaar gelovig in hun gebed
Een kist overdekt met bloemenpracht
Het verdriet verbindt de geliefden in deze onmacht
Verbindingen in het dagelijks leven en in het heelal
Verbindingen vol liefde vinden we overal

“Loving”
Connection in life and in nature
Sometimes it creates confusion or provides structure
Look around you and open your eyes
Connections express themselves in our imagination
The earth and the sky are inextricably linked
The sun, the water and the fire can complete this as a whole
Visible and invisible elements connect around us
Consciously and unconsciously we build our lives on these foundations
A forest that has to make way for a house and decays through time
Only a seed and some earth creates a wall in that wall true flower carpet
Two people fall in love and continue through life together
Family, friends and acquaintances will surround them
Connection between a man a woman and their child
An invisible umbilical cord that connects them eternally
A loving couple with a bouquet of flowers
Standing before the altar believing in their prayer
A coffin covered with beautiful flowers
Grief connects the lovers in this impotence
Connections in daily life and in the universe
We find connections full of love everywhere

256076900_2019666064853300_6102787538819535538_n_edited.jpg
Art by Lingg schilderkunst: Afbeelding

Experience

In recent years I have been able to experience many new, beautiful experiences.

Exhibition of Volop Art Deurne where each artist manned his own stand for 6 weeks. 2021
Exhibition Popup in Heusden 2022
Exhibition MAD Barcelona 2022
Exhibition ArtFair Brussels Monat Gallery 2022

Exhibition Galeria Azur Berlin 2023 Session 01 3 Feb -5 Mar

promotiemateriaal.jpg
certificate Monat.jpg
Art Fair 2022 Brussel exposant.jpg
OHOP2589.JPG
18083300692325353.jpg
Art by Lingg schilderkunst: Tekst
18047107270423075.jpg

Bezoek op afspraak

Visit by appointment

Art by Lingg schilderkunst: Openingstijden

Contact

At Art by Lingg we are happy to exceed your expectations. Do you have questions, comments or special requests? We'd love to hear from you, so don't hesitate to get in touch today.


Bij Art by Lingg overtreffen we graag jouw verwachtingen. Heb je vragen, opmerkingen of speciale verzoeken? We horen graag van je, dus aarzel niet om vandaag nog contact met ons op te nemen.

artbylingg@gmail.com 

alexandra.lingg@gmail.com

online: ARTSY and ARTSPER.

  • Facebook

Bedankt voor de inzending!

17963304043540861.jpg
Art by Lingg schilderkunst: Contact
bottom of page